مهارت های مسعود ریسمانی

کارآفرینی در زمینه وب

راه اندازی سیستماتیک کسب و کار اینترنتی

مشاور و مدرس

مدرس دوره های کسب و کار آنلاین و مشاور

طراحی و توسعه سایت

طراحی گرافیکی و اصولی سایت و توسعه آن

دارای مدرک کارشناسی نرم افزار

آشنایی آکادمیک به مباحث حوزه وب و نرم افزار

آخرین دلنوشته های مسعود ریسمانی